Hem

Coaching i arbetslivet

Har du ett högt tempo i arbetslivet? Är du chef eller medarbetare och gillar att jobba i ett högt tempo mot konkreta mål, men ser värdet av att må bra på vägen dit? Värdet i att följa de lagar som finns kring arbetsmiljö. Värdet i att öka välbefinnandet och få en arbetsplats med mer glädje och mindre stress, men utan att behöva göra avkall på resultat och effektivitet.

Coaching- Vad, hur och varför?

Coaching  öppnar upp för lösningar och insikter. Det är ett effektivt verktyg vid personlig och professionell utveckling.

Läs mer här

Coaching vid stress i arbetslivet

Stress till en viss nivå kan ha positiva effekter. Hur kan vi minska negativ stress och samtidigt öka koncentrationsförmåga, effektivitet och välmående?  

Läs mer här

Karriär- och förändringscoaching

Karriär -och  förändringscoaching syftar till utveckling i rätt riktning. Det kan handla om att gå i en ny riktning, eller att komma fram till vilken riktning som är rätt.

Läs mer här

Vidi Vici AB

info@vidivici.se

Information om sekretesspolicy

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close