Hem

Coaching- Vad, hur och varför?

Coaching  öppnar upp för lösningar och insikter. Det är ett effektivt verktyg vid personlig och professionell utveckling. Utöver  konkreta resultat i i både arbetslivet och privatlivet så finns många bevis på hur coaching leder till motivation och ökat välmående. 

Coaching- Vad, hur och varför?

Coaching  öppnar upp för lösningar och insikter. Det är ett effektivt verktyg vid personlig och professionell utveckling.

Läs mer här

Coaching i arbetslivet

Är du chef eller medarbetare och ser värdet i att öka välbefinnandet och få en arbetsplats med mer glädje och mindre stress, men utan att behöva göra avkall på resultat och effektivitet?

Läs mer här

Karriärcoaching

Karriär -och  förändringscoaching syftar till utveckling i rätt riktning. Det kan handla om att gå i en ny riktning, eller att komma fram till vilken riktning som är rätt.

Läs mer här

Vidi Vici AB

info@vidivici.se

Information om integritetspolicy

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close