Coaching i arbetslivet

Ett aktivt arbetsliv med en fullbokad kalender kan ge både energi och glädje. En fullbokad kalender och en arbetssituation där man inte har kontroll över situationen och/eller det stöd som behövs för att hantera den kan tvärtom ge negativ stress och minskad motivation.

Mindfulness har genom forskning visat sig ha en rad positiva effekter som stärker vår mentala kapacitet. Ett användningsområde är stresshantering men det handlar inte bara om det utan har även visat sig ha positiva effekter på både prestation, självledarskap, koncentrationsförmåga, effektivitet och kreativitet.

Mindfulness på arbetsplatsen- träning i grupp

Som ett första steg får du information om hur Mindfulness kan användas i arbetslivet. Stressreducering, ökad kreativitet och koncentrationsförmåga och ökat välmående är några av de effekter man sett genom forskning inom området.

Under ca 3 månader ses vi vid 4 tillfällen i grupp (digitalt) och vid 4 tillfällen enskilt. Vi följer upp egna erfarenheter från träningen och du leds framåt genom formell träning och vardagsövningar med anknytning till verksamheten och teori. Mellan gångerna tränar du på egen hand i ett digitalt träningsprogram.

Du har efter kursen fått de förutsättningar och verktyg som du behöver för att kunna fortsätta med träningen på egen hand, alternativt att boka in enskilda coachsamtal.

Kanske är du chef eller egenföretagare? Kanske leder eller coachar du andra i rollen som coach, HR-konsult projektledare eller lärare?

Individuell coaching

Utifrån forskning inom området är det här effekter som kan uppnås:

  • Få mer energi för att hantera stress och krav i arbetsrollen samt möta förändringar med minskad negativ stress.
  • Bli mer förankrad och öka förmågan att kommunicera och vara lyhörd för medarbetares behov. Något som i sin tur kan leda till ökad motivation hos medarbetare och i längden minskad personalomsättning.
  • Få ökad tillgång till kreativitet och ökad intuition.
  • Öka koncentrationsförmågan och i högre utsträckning fokusera på det som är viktigt.

Hur går det till ?

Vi har ett inledande samtal kring hur coachingen ska kunna anpassas utifrån ditt individuella behov.

Under 3 månader har vi 6 coachsamtal. Mellan dessa tillfällen tränar du på egen hand i tränings-programmet “Mindfulness på arbetsplatsen”.

Du har efter kursen fått de förutsättningar och verktyg som du behöver för att kunna fortsätta med träningen på egen hand, alternativt att boka in fler enskilda coachsamtal.

Din instruktör:
* Certifierad coach på PCC-nivå (Professional. Certified Coach)
*Utbildad mindfulnessinstruktör med inriktning Mindfulness i arbetslivet.
*Utbildad Personalvetare/Beteendevetare med många års erfarenhet av att vara coachande och konsultativt stöd till chefer, framförallt i rollen som Coach och HR-konsult.

Professional Certified Coach
ICF (International Coaching Federation) erbjuder det enda kända globala certifieringssystemet för coacher som inte är knutet till en specifik utbildning. Certifieringssystemet har som syfte att säkerställa kvalitén på coaching runt om i världen, i enlighet med ICFs etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

Läs några av mina LinkedIn-inlägg här:

Hantera stress med SOAS

Krav- och resursmodellen

Mindfulness i Arbetslivet

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close