Coaching i arbetslivet

Ett aktivt arbetsliv med en fullbokad kalender kan ge både energi och glädje. En fullbokad kalender och en arbetssituation där man inte har kontroll över situationen och/eller det stöd som behövs för att hantera den kan tvärtom ge negativ stress och minskad motivation.

Mindfulness har genom forskning visat sig ha en rad positiva effekter som stärker vår mentala kapacitet. Ett användningsområde är stresshantering men det handlar inte bara om det utan har även visat sig ha positiva effekter på både prestation, självledarskap, koncentrationsförmåga, effektivitet och kreativitet.

Ett digitalt träningsprogram för chefer och medarbetare

Som ett första steg får du information om hur Mindfulness kan användas i arbetslivet. Stressreducering, ökad kreativitet, koncentrationsförmåga och ökat välmående är några av de effekter man sett genom forskning inom området.

Under ca 3 månader ses vi digitalt, i grupp och enskilt. Vi följer upp egna erfarenheter från träningen och du leds framåt genom formell träning och vardagsövningar med anknytning till verksamhet och teori. Mellan gångerna tränar du på egen hand i ett digitalt träningsprogram.

Som ett resultat av träningsprogrammet har du fått de förutsättningar och verktyg som du behöver för att kunna fortsätta med träningen på egen hand, alternativt att boka in enskilda coachsamtal.

Är du en ledare som ser vinsten i att ge plats för både prestation och välmående?

Individuell coaching

Utifrån forskning inom området är det här effekter som kan uppnås:

➢ Få mer energi för att hantera stress och krav i arbetsrollen samt möta förändringar med minskad negativ stress.

➢ Bli mer förankrad och öka förmågan att kommunicera och vara lyhörd för medarbetares behov. Något som i sin tur kan leda till ökad motivation hos medarbetare och i längden minskad personalomsättning.

➢ Få ökad tillgång till kreativitet och ökad intuition.

➢ Öka koncentrationsförmågan och i högre utsträckning fokusera på det som är viktigt.

Hur går det till ?

Vi har ett inledande samtal kring hur coachingen ska kunna anpassas utifrån ditt individuella behov.

Under 3 månader har vi 6 coachsamtal. Mellan dessa tillfällen tränar du på egen hand i tränings-programmet “Mindfulness på arbetsplatsen”.

Du har efter kursen fått de förutsättningar och verktyg som du behöver för att kunna fortsätta med träningen på egen hand, alternativt att boka in fler enskilda coachsamtal.

Mindfulnesscenter, Sveriges ledande utbildare inom mindfulness, grundades 2007 av Ola Schenström som är en av Sveriges ledande experter på mindfulness.

Professional Certified Coach
ICF (International Coaching Federation) erbjuder det enda kända globala certifieringssystemet för coacher som inte är knutet till en specifik utbildning. Certifieringssystemet har som syfte att säkerställa kvalitén på coaching runt om i världen, i enlighet med ICFs etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

Inlägg från LinkedIn:

Kommer du ihåg att ta hand om din hjärna?

Krav- och resursmodellen

PAID (Pressure /Always On /Information overload/Distraction)

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close