Coaching

Coaching  öppnar upp för lösningar och insikter och är ett effektivt verktyg vid personlig och professionell utveckling. Utöver  konkreta resultat i vardagsliv och arbetsliv så finns många exempel på hur coaching leder till motivation och ökat välmående. Jag är öppen för uppdrag och förfrågningar från både företag och privatpersoner. 

Karriär- och förändringscoaching  Läs mer här
Coachning vid stress i arbetslivet  Läs mer här

Genom coaching kan lösningarna komma genom att du får kraftfulla frågor, får klarhet och hjälp med att hitta nya perspektiv. Du hittar vägar förbi hinder. Coaching ska inte förväxlas med rådgivning. Det ska inte heller förväxlas med terapi. Däremot kan coaching kombineras med  rådgivning och det finns verktyg inom t.ex. KBT (Kognitiv beteendeterapi) som kan användas även inom coaching.

Som coach har jag erfarenhet av att coacha i frågor kring personlig och yrkesmässig utveckling. Jag är PCC-certifierad (Professional Certified Coach) och går regelbundet på medlemsmöten för inspiration och kompetensutveckling. Mer info om ICF, det globala branschorganet för professionella coacher, finns här.

 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close