Vidi Vici- Om namnet


Ser du värdet av ett hållbart arbetsliv, där vi både når målet och mår bra på vägen dit?

Det latinska och välkända uttrycket Veni, vidi, vici brukar översättas till ”Jag kom Jag såg  Jag segrade”  men betyder egentligen ”jag har kommit, jag har sett, jag har segrat”.

Att ta hjälp av en professionell coach (som lyssnar, speglar, ställer frågor, använder perspektivskiften, motiverar, etc) kan vara avgörande för att tydligare se vilka steg man behöver ta. Inte minst kan det vara avgörande för att genom medvetna val gå i rätt riktning och nå fram till rätt mål, på ett effektivt och hållbart sätt. Så att vi både når målen och behåller hälsan på vägen dit.

Mycket forskning har gjort kring hur mycket både företag och individer förlorar på att köra på mot sina mål på ett sätt som inte är hållbart. Konsekvensen blir höga sjukskrivningstal, hög personalomsättning och negativ påverkan på både individers välmående och företagens employer branding.  Mycket forskning har även gjort kring hur vi kan nå målen på ett sätt så att vi både ökar prestationen och minskar stressen.

Det finns flera gemensamma nämnare för vad som är nyckeln till framgångsrik utveckling inom företag och individutveckling: Att öppna ögonen för att det behövs en förändring är ett första steg, men  för att förändringen ska lyckas behöver vi vara uppmärksamma på vad som ska förändras och genom medvetna val  gå i rätt riktning.  Lika självklart som det kan låta i teorin, lika  komplext kan det vara i praktiken. Både vid individutveckling och utveckling inom företag  finns en tydlig vinst i att genom medvetna val gå i rätt riktning och nå fram till rätt mål  på ett effektivt och hållbart sätt.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close